Prezentacija pobjedničkih ideja projekta 10 za 10: Montenegro Junior

1

Kao što smo već najavili, u narednih 10 dana Portal Tehnologiija.me će se baviti prezentacijom i promocijom ideja koje su pobjednici na ovogodišnjem takmičenju “10 nagrada za 10 najboljih IT rješenja”.

Roditelji, u 21 vijeku, vode računa o mnogim stvarima: djeci, porodici, prijateljima, poslu i dnevnom životu uopšte.

Montenegro Junior je IT sistem koji ima cilj da spoji pred-školske aktivnosti sa modernim tehnologijama. Glavni cilj je da se pojednostavi roditeljima informisanje o njihovoj djeci. Namjera je da se i unaprijedi rad vaspitača i da se poveća njihova efikasnost dok u isto vrijeme aplikacija olakšava komunikaciju između roditelja i vaspitača.

Srž sistema je online internet portal za vaspitače i roditelje. Sve važne informacije o djeci, roditeljima kao i obdaništu i njihovim dnevnim aktivnostima se čuvaju na jednom mjestu. IT sistem je zamišljen tako da bude lako dostupan koristeći desktop ili smart-phone sa internet pristupom.

Jednom kada se korisnik uloguje na portal može da vidi sve relevantne informacije.

Ako je korisnik roditelj onda može da vidi bitne informacije povezane sa njegovim djetetom. To mogu da budu trenutne aktivnosti u vrtiću, planirane aktivnosti, detalji o planiranoj ishrani. Roditelji su uglavnom primaoci informacije. Međutim roditelj može da šalje informacije, na primjer da obavijesti vrtić o izostanku djeteta  zbog bolesti ili putovanja. Kada roditelj pošalje poruku ili opravdanje za izostanak djeteta, mobilna aplikacija automatski prikazuju push notifikacija uz zvučnu podlogu ili vibraciju, slično kao u slučaju novog sms-a ili e-mail. Dodatno roditelj može da šalje poruke vaspitačima kao i da vidi listu trenutnih vaspitača sa njihovim kontakt detaljima.

Vaspitači su korisnici koji postavljaju sadržaj na Montenegro Junior portalu. Glavna uloga vaspitača je briga o djeci i sa  obzirom da su djeca aktivna većinom dana i da zahtijevaju dosta pažnje aplikacija minimizuje vrijeme potrebno za njeno korišćenje. Najčešće korišćene opcije imaju najveći prioritet i predstavljene su na početnom ekranu. Vaspitači dnevno unose planirani program aktivnosti, obroke, izlete itd. Vaspitač preko aplikacije može da napravi galeriju slika ili video snimaka i da ih pošalje roditeljima. Informacije koje postavi vaspitač može da vidi roditelj i da ih komentariše.

Aplikacija bi bila besplatna na Apple storu, tj Android Marketu. Zarada se ostvaruje kroz godišnju članarinu vrtića. Kako se radi o inovativnom rješenju koje se može primijeniti i izvan Crne Gore, uz dodatni marketing zarada se može ostvariti i u drugim okruženjima.

Drugi, korisnicima manje popularan, način zarade je izdavanje reklamnog dijela unutar mobilne aplikacije. Tj. sva pravna lica cilja su ciljna grupa mladi roditelji mogli bi da plasiraju svoje reklame kroz ovu aplikaciju

Budžet potreban za realizaciju projekta prikazan je 9000 eura.

Idejno rješenje su napravili  Marija Tomašević i Boris Tuponja-studenti Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore.


Diskusija1 Comment

  1. Radite pravu stvar sa promocijom i prezentacijom ideja koje su pobjedničke na takmičenju 10 za 10.

    SVAKA ČAST!

Ostavite komentar