IMPRESIVNA KARTA: Googleovo putovanje kroz istoriju moderne muzike

0

Iako nije istorijski najprecizniji i najdetaljniji zapis, ova impresivna karta veoma je detaljna. Od osnovne podjele, možemo ulaziti detaljnije i detaljnije u podžanrove.

Google dobro zna što njihovi korisnici skidaju i učitavaju na njihove servere pa tako dobro znaju i kakvu muziku slušaju. Odjeljenje Google Research iskoristio je golemu količinu podataka i napravio Muzičku vremensku liniju koja na jednostavan način pokazuje koja je muzika prošla test vremena te kako su određeni žanrovi i muzičari padali i rasli po popularnosti.

Prolaskom miša iznad osnovnih žanrova možemo vidjeti albume muzičara koji su obilježili rock, pop, jazz ili neki žanr. Klikom na rock otvoriće se nova grafika koja pokazuje kada se muzika pojavila, kada je bila na vrhuncu i kako su se pojavljivali podžanrovi.

Želite li ići još detaljnije u, rock ’80-ih, tu ćete naći neke od najznačajnijih muzičara tog doba. Sve detaljnija lista se smanjuje i kada dođete na određenog muzičara, moći ćete vidjeti nešto više o njemu, ali i o albumima.