Čak i prezime može da napravi bag na internetu

0

Dženifer Nul (Jennifer Null) i njen muž, koji ju je upozorio da će biti problema ako uzme njegovo prezime, imaju teškoće da rezervišu let, pristupe IRS sajtu ili instaliraju utility program – u principu sve što zahtijeva unošenje imena i prezimena.

Problem je u prezimenu koje kada se unese u bilo koji formular prevari databazu koja „misli“ da ništa nije uneseno. Null je riječ koja ukazuje da ne postoji vrijednost, pa program misli da njih dvoje glume Sila ili Šer.

Sa sve većim rastom digitalizacije, e-komerca i implementacijom e-uprave, kao i sve većim oslanjanjem na internet u školama i generalno životu, ovakva jedna banalna stvar može da donese ozbiljne probleme pojedinim osobama. Sve navedeno, tj. transfer sa papira na ekran treba sprovesti veoma pažljivo.

Sreća pa su programi i formulari na engleskom jeziku, pošto kod nas ima dovoljno teškoća i bez nesretnih prezimena.