Ključne riječi: Android

android
Android 0

Pošto je Android besplatan za korišćenje, mnogo različitih proizvođača u toku godine predstavi mnogo različitih Android uređaja. Veliki broj njih su zaista odlični,